Translate

dimarts, 14 de maig del 2013

Vocalia de Treball i Estatus Professional
Promoció de la qualificació i el reconeixement orgànic que correspon al lloc de treball d’arxiver i/o de gestor de documents a l’interior de les organitzacions públiques i privades.

Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria de recopilació i documentació de les qüestions i queixes en matèria laboral que els associats puguin adreçar, i traslladar-les a la Junta perquè les valori i en doni resposta.

Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria d’orientació i d’assessorament laboral que inclogui l’elaboració de recursos d’orientació laboral (pautes i models per fer CV, manual explicació de com fer-se autònom, recursos per preparar oposicions o concursos, creació d’un directori de recursos en xarxa, etc.)

Manteniment del servei de borsa de treball redefinint les seves funcions i potencialitats enfront a altres mitjans de promoció laboral que actualment són existents a la xarxa. Assessorament en com millorar la promoció  personal dels associats que ho desitgin.

Manteniment del servei d’alerta laboral, ampliant en la mida del possible els camps i territoris de les ofertes, així com els camins habituals de difusió d’aquestes.

Continuació d’un grup de treball que permeti avaluar les condicions laborals, la situació professional del nostre col·lectiu i les estratègies de millora que es puguin oferir als associats.

Elaborar estratègies que permetin comunicar a l’empresa privada, consorcis, empreses públiques, fundacions i associacions, l’encaix dels professionals de la gestió documental i l’arxivística.

Revisió de l’actual servei d’assessoria jurídica als associats, per tal de valorar-ne l’ampliació i potenciament.

Presència en els tribunals de selecció de personal d’aquelles places que es convoquin, per tal de  salvaguardar els drets i interessos professionals dels associats.

Vetllar per les condicions laborals i pel correcte funcionament dels mecanismes d’accés laboral, detectar incongruències entre la regulació i la pràctica i fer palesa la nostra opinió com a Associació.

Fer públic el nostre posicionament, com a associació professional, en relació a les decisions i intervencions que es considerin inapropiades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada