Translate

divendres, 31 de maig del 2013

Tots Som14


El passat 25 de maig la nostra candidatura va ser escollida democràticament per esdevenir la nova Junta de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya.

Us volem agrair el suport rebut i les paraules encoratjadores d’amics i companys al llarg d’aquestes setmanes.

Serem una Junta oberta i dinàmica, transparent i democràtica en les seves decisions, amatent a les necessitats dels associats, i activa en la defensa dels nostres drets i promoció dels nostres valors professionals davant de les institucions públiques i de les organitzacions privades.

Hem de ser valents, sí! Però també tocar de peus a terra i treballar. Treballar molt per poder fer que l’AAC-GD sigui un referent per a professionals, estudiants i empreses.

Per últim, volem presentar-vos un vídeo amb les preses falses dels vídeos que vàrem editar a fi i efecte que veieu que els nous membres de la Junta també som humans i que, com tothom, tenim dies millors i pitjors. 


Junta de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents.
31 de maig de 2013
 
 

dimecres, 22 de maig del 2013

Els membres de Som14

Gràcies pel vostre suport al llarg d'aquestes dues setmanes.


Ens veiem al XIV Congrés d'Arxivística.


divendres, 17 de maig del 2013

Vocalia de ServeisReforçar la fidelització dels nostres associats i associades consolidant la cartera d’ofertes tant d’ordre professional com d’ordre lúdic, financer, etc.

Promoure una imatge atractiva de l’Associació que motivi la inscripció de professionals de l’arxivística i la gestió de documents que fins a l’actualitat no hagin fet.

Formalitzar acords amb socis col·laboradors i socis institucionals a fi i efecte de definir amb detall els avantatges i serveis recíprocs que es poden realitzar. Tot plegat amb la voluntat d’enfortir les relacions i obrir canals de comunicació que permetin accions col·laboratives futures.

Promoure una visualització més clara de les empreses que col·laboren amb l’Associació, a través del nostre portal web i de diverses estratègies de difusió als mitjans de comunicació.

Promoure reunions, tallers o sessions informatives sectorials entre associats i empreses que vulguin  intercanviar idees i opinions, valorar productes, formular propostes de col·laboració o proposar iniciatives emprenedores i de negoci.

dijous, 16 de maig del 2013

Vocalia de RecercaFoment de la participació dels nostres associats i associades en els grups de recerca multidisciplinaris i interdisciplinaris que hi ha creats en les diferents universitats catalanes en aquelles competències pròpies de l’Arxivística i la Gestió Documental, així com en els diferents projectes internacionals, europeus i estatals.

Col·laboració en el desenvolupament de projectes de recerca a redós dels estudis oficials de postgrau  (màster i doctorat) en el camp de l’Arxivística i de la Gestió Documental que ofereixen les diferents  universitats catalanes.

Col·laboració en la cerca d’aliances, mitjançant partenariats, que permetin definir estratègies i vies de possible finançament per aquestes activitats de recerca.

Creació d’un Banc de Projectes de Recerca amb l’objectiu de donar visibilitat a la recerca, tant bàsica com aplicada, que s’estigui portant a terme actualment a Catalunya en matèria d’arxius i gestió de documents.

Avaluació i difusió de les diferents vies de certificació professional que puguin ser d’interès per al col·lectiu d’arxivers i gestors de documents, tant nacionals com internacionals, per tal d’incrementar les seves  potencialitats.

Cerca i difusió exhaustiva de l’oferta formativa, universitària i no universitària, incloent també l’oferta formativa gratuïta (MOOC) i especialment en línia, donant suport a les vocalies de formació i d’estatus professional.

dimecres, 15 de maig del 2013

Vocalia de PublicacionsRevisió dels objectius, apartats i eventual publicació exclusivament digital del Butlletí Informatiu amb  l’objectiu de millorar-ne la periodicitat i l’efectivitat informativa.

Revisió dels objectius de la revista Lligall amb l’objectiu de millorar-ne la periodicitat, la rellevància
i la pertinència dels seus continguts, i el possible rendiment econòmic de la seva venda, sigui o bé íntegrament o bé per articles, en paper o en format electrònic.

Foment de les traduccions al català dels textos més rellevants procedents de la literatura especialitzada a nivell internacional i impulsde les traduccions al castellà i a l’anglès dels articles més rellevants de la revista Lligall així com en les estratègies de difusió d’aquestes.

Impulsar la presència i la visibilitat de les publicacions més rellevants de l’AAC-GD –especialment la revista Lligall, el Manual d’Arxivística i Gestió Documental i la col·lecció Textos– en plataformes d’adquisició de llibres digitals a fi i efecte d’afavorir-ne l’adquisició.

Impulsar i promoure noves publicacions monogràfiques quan ho requereixi l’estat de la ciència/tècnica arxivística.

dimarts, 14 de maig del 2013

Vocalia de Treball i Estatus Professional
Promoció de la qualificació i el reconeixement orgànic que correspon al lloc de treball d’arxiver i/o de gestor de documents a l’interior de les organitzacions públiques i privades.

Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria de recopilació i documentació de les qüestions i queixes en matèria laboral que els associats puguin adreçar, i traslladar-les a la Junta perquè les valori i en doni resposta.

Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria d’orientació i d’assessorament laboral que inclogui l’elaboració de recursos d’orientació laboral (pautes i models per fer CV, manual explicació de com fer-se autònom, recursos per preparar oposicions o concursos, creació d’un directori de recursos en xarxa, etc.)

Manteniment del servei de borsa de treball redefinint les seves funcions i potencialitats enfront a altres mitjans de promoció laboral que actualment són existents a la xarxa. Assessorament en com millorar la promoció  personal dels associats que ho desitgin.

Manteniment del servei d’alerta laboral, ampliant en la mida del possible els camps i territoris de les ofertes, així com els camins habituals de difusió d’aquestes.

Continuació d’un grup de treball que permeti avaluar les condicions laborals, la situació professional del nostre col·lectiu i les estratègies de millora que es puguin oferir als associats.

Elaborar estratègies que permetin comunicar a l’empresa privada, consorcis, empreses públiques, fundacions i associacions, l’encaix dels professionals de la gestió documental i l’arxivística.

Revisió de l’actual servei d’assessoria jurídica als associats, per tal de valorar-ne l’ampliació i potenciament.

Presència en els tribunals de selecció de personal d’aquelles places que es convoquin, per tal de  salvaguardar els drets i interessos professionals dels associats.

Vetllar per les condicions laborals i pel correcte funcionament dels mecanismes d’accés laboral, detectar incongruències entre la regulació i la pràctica i fer palesa la nostra opinió com a Associació.

Fer públic el nostre posicionament, com a associació professional, en relació a les decisions i intervencions que es considerin inapropiades.

dilluns, 13 de maig del 2013

Vocalia de FormacióEnfortiment de l’oferta de formació permanent que l’AAC-GD porta oferint des de fa anys i que permet una aproximació regular i sistemàtica al nou coneixement tècnic i professional.

Creació de l’Aula virtual de formació de l’AACGD, que permeti la realització de cursos online. Es tracta d’un format complementari al presencial existent avui en dia amb l’objectiu d’arribar a tot el territori d’una  manera més efectiva i eficient i a d’altres col·lectius professionals.

Promoció de formació tècnica per oferir al conjunt dels associats i a la professió eines que permetin un  reciclatge continuat per poder estar al costat dels canvis o fins i tot provocar-los. Aquesta formació tècnica ha d’englobar des de la normativa fins als instruments, passant per les metodologies i la gestió.

Promoció de formació de reflexió sobre els rols dels arxivers i gestors de documents, fomentant la discussió científica i tècnica, l’avaluació d’experiències o la valoració de nova normativa. Formació com a fòrum de  comunicació, d’intercanvi d’idees, opinions i iniciatives.

Promoció de formació orientada al coneixement de sortides professionals, d’autoocupació i d’emprenedoria, de noves perspectives professionals, d’eines, recursos i tècniques de treball, de gestió i de prospecció  laboral.

Promoció de formació en acció cultural per tal de conèixer, reflexionar i articular discursos convincent al voltant de la dimensió social tant del nostre rol com del patrimoni documental que gestionem, especialment entre els col·lectius d’arxivers que ofereixen serveis més finalistes amb un retorn més visible a la societat.

Promoció de formació a mida per a d’altres col·lectius professionals i empresarials que requereixin respostes per a la gestió de la seva informació corporativa.

Promoció de intercanvis formatius amb d’altres associacions d’arxivers, especialment de l’àmbit europeu.

Descentralització d’activitats formatives potenciant l’accés i participació dels associats del territori.

diumenge, 12 de maig del 2013

El vot per correu, l'Assemblea Extraordinària i el XIV CongrésCom ja sabeu, el divendres 24 de maig a les 18:30h, en el marc del XIV Congrés d’Arxivística, tindrà lloc l’Assemblea Extraordinària de la nostra associació on es durà a terme la votació per escollir una nova Junta Directiva. L’Associació ja s’ha encarregat d’informar-vos sobre el procediment i de posar-vos a l’abast la butlleta de vot. Des de la candidatura som14, volem ara animar-vos a participar en l’assemblea perquè ens oferiu la vostra confiança presencialment.

Si ja us heu inscrit al Congrés, estarem a la vostra disposició per respondre dubtes i, sobretot, recollir suggeriments i propostes tant pel que fa al funcionament de l’Associació com pel que fa a les circumstàncies presents i els reptes futurs de la professió. Una de les idees força que intentem trametre-us és, precisament, la necessitat que el màxim d’associades i associats participin activament en el quefer de l’Associació per evitar, dins de la nostra entitat, la crisi de representativitat que afecta a tants àmbits de la societat actual. Ja ho hem expressat més d’una vegada: no creiem en el lideratge d’una minoria creativa, sinó que entenem que amb la col·laboració de tot el col·lectiu professional no només sumarem esforços i assoliments, sinó que aquests es multiplicaran i potenciaran mútuament (tal com pretén simbolitzar la nostra marca de candidatura).

En el cas que no us hagueu inscrit al Congrés, recordeu que podeu participar igualment a l’Assemblea Extraordinària i votar a les eleccions de manera presencial. Hem intentat confegir una candidatura que representi la professió des del punt de vista de gènere, laboral i territorial. Però, el millor índex per mesurar la representativitat real de la nostra candidatura serà el nivell de suport i participació a les eleccions.

Finalment, si no podeu assistir a l’Assemblea Extraordinària, podeu exercir el vostre vot per correu, tal com recull l’art. 26 dels estatuts:

1) Descarregueu-vos la butlleta que trobareu a la pàgina d’inici del web de l’Associació: www.arxivers.com 
2) Dins un sobre blanc introduïu la butlleta. 
3) Aquest sobre s'introduirà en un altre on s'incorporarà una fotocòpia del DNI o una del carnet de soci de l'AAC, i que s'adreçarà a la Presidència de l’AAC-GD i amb l’aclariment: “Per a les eleccions de l’AAC-GD a celebrar el dia 24 de maig de 2013”.
4) Envieu per correu certificat el sobre a l’adreça de l’AAC-GD (Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona), per tal que tingui entrada a la Secretaria de l’associació fins a tres dies abans del dia de la votació.