Translate

dimecres, 8 de maig del 2013

Vocalia de DidàcticaDinamització de l'interès i la realització d'activitats didàctiques per part dels associats i associades als seus centres de treball, que permeti explorar noves vies de difusió i comunicació del nostre patrimoni documental que es puguin adreçar a l'àmbit educatiu.

Creació d'un banc d'experiències didàctiques en els arxius a fi i efecte de difondre'n els mètodes, les valoracions, els objectius i les característiques més definitòries a tots els associats i interessats.

Creació d'un servei més personalitzat de referència en didàctica en aquells associats que ho sol·licitin. Redacció de pautes i recomanacions bàsiques per a elaborar productes didàctics o de difusió.

Creació d'una aliança amb organismes i centres de referència que tinguin com a missió l'aproximació dels valors socials i culturals a tots els sectors ciutadans, amb l'objectiu de popularitzar els valors del patrimoni documental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada